วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

บทที่ ๒๓ ฝึกสะกดคำ (มะ แพด)

สวัสดีครับ มาถึงบที่ ๒๓ กันแล้วครับ สำหรับวันนี้เป็นการฝึกสะกดคำในมาตราตัวสะกดแม่กม กันครับ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรต่อไป สามารถติดตามกันได้ลอดวเาครับ

ตัวสะกดในภาษาไทยใหญ่มีลักษณะคล้ายกับการสะกดคำในภาษาไทย มีแม่กม กง กน กก กด สำหรับการสะกดด้วยตัวสะกดนั้น ตักอักษรนำจะมีเสียงอะมาแล้ว เมื่อมีการสะกดมาจะกลายเป็นเสียงอะ และไม้หันอากาศ ขอให้ท่านเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ครับ รับรองว่าง่าย ไม่ยุ่งยาก เพราะภาษาไทยใหญ่ไม่แยกวรรณยุกต์ออกเป็นเสียง สูง กลาง ต่ำ โทนเสียงเกิดจากการกำกับสระและวรรณยุกต์ครับ ถ้าพร้อมแล้วก็เร่ิมต้นศึกษาด้วยกันเลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น